欢迎来到原中小学教育资?#36176;?/p>

《晋书羊琇传》的原文及翻译

古籍 时间:2018-11-03 我要投稿
【www.29165848.com - 古籍】

  原文

  羊琇,字稚舒,景献皇后之从父弟也。琇少举郡计,参镇西钟会军事,从平蜀。及会谋反,琇正言苦谏,还,赐爵关内侯。琇涉学有智算,少与武帝通门,甚相亲狎,每接筵同席,尝谓帝曰:“若?#36824;?#35265;用,任领护各十年。”帝戏而许之。初,帝未立为太子,而声论不及弟攸,文帝素意重攸,恒有代宗之议。琇密为武帝画策,甚有匡救。又观察文帝为政损益,揆度应所顾问之事,皆令武帝默而识之。其后文帝与武帝论当世之务及人间可否,武帝答无不允,由是储位遂定。及帝为抚军,命琇参军事。帝?#36176;?#20301;后,擢琇为左卫将军,封?#20107;?#20141;侯。帝践阼,累迁中护军,?#30001;?#39569;常侍。琇在职十三年,典禁兵,豫机密,宠遇甚厚。初,杜预拜镇南将军,朝士毕贺,皆连榻而坐。琇与裴楷后至,曰:“杜元凯乃复以连榻而坐客邪?”遂不坐而去。琇性豪侈,费用无复齐限,而屑炭和作兽?#25105;?#28201;酒,洛下豪贵咸竞效之。又喜游燕,以夜续昼,中外五亲无男女之别,时人讥之。然党慕胜己,其所推举,尽心无二。穷窘之徒,特能振恤。选用多以得意者居先,不尽铨次之理。将士有冒官位者,为其致节,不惜躯命。然放恣犯法,每为有司所贷。其后司隶校尉刘毅劾之应至重刑武帝旧恩直免官而已顷之复职及齐王攸出镇也,琇以切谏忤旨,左迁太仆。既失宠愤怨,遂发病,以疾笃求退。拜特进,?#30001;?#39569;常侍,还第,卒。帝手诏曰:“琇与朕有先后之亲,少小之恩,历位外内,忠允茂著,不?#20197;?#34216;,朕甚悼之。其追赠辅国大将军、开府仪同三司,赐东园秘器,朝服一袭,钱三十万,?#21450;?#21305;。”谥曰威。(节选自《晋书羊琇传?#32602;?/p>

  译文

  羊琇字稚舒,是景献皇后的堂弟。羊琇年少的时候被举荐为郡里的计吏,参与了镇西将军钟会军?#30001;?#30340;事务,跟从钟会平定蜀国。等到钟会谋反时,羊琇义正辞言地苦苦劝谏,回来后,被赐于关内侯的爵位。羊琇研究学问有智慧谋略,年少时和晋武帝同为显贵之家,相互间很是亲近,经常同席参加筵宴。(他)曾经对武帝说:“如果地位?#36824;?#21463;到重用,(让我)担任领军将军和护军将军各十年。”武帝当作玩笑答应了他。当初,武帝没有被立为太子,名声比不上他的弟弟司马攸,文帝内心一向看重司马攸,经常有让司马攸接管宗族大权的考虑。羊琇秘密地为武帝出谋划策,在很多方面都有补救。(羊琇)又观察文帝处理政事的得失,猜测文帝将要询问的事,?#26082;?#27494;帝默默地?#20146; ?#21518;来文帝与武帝谈论当今世上的事务和社会上的是非,武帝的回答没有一处不得当的,因此太子的地位就确定了。等到武帝做抚军,命令羊琇参与军事。武帝?#36176;?#20301;后,提升羊琇为左卫将军,封为?#20107;?#20141;侯。武帝登基,多次升迁,后为中护军,加封散骑常侍。羊琇在职十三年,主管禁兵,参与机密,非常受宠幸。当初,杜预被任命为镇南将军时,朝中人士都来庆贺,在席者均连榻同坐。羊琇与裴楷后到,说:“杜元凯(杜预字元凯)竟然用连榻招待客人吗?”于是不?#29486;?#19979;就此离开。羊琇生性豪华奢侈,费用不加限制,用木炭捣成碎屑制成兽形来温酒,洛阳的豪贵都争相仿效。羊琇又喜欢宴会,夜以继日,亲戚共聚一堂而且无男女之别,这?#31258;?#27963;方式颇为当时的人讥讽和议论。但是他交接仰慕比自己强的人,对这些人的举荐,他总是尽心尽力,没有二心。对?#35855;?#22788;困厄中的人,他特别能加以救济。选任人才时,(他)大多把符?#29486;?#24049;心意的人放在前边,不根据既定次序提拔。将士有因他而得到官位的,为他尽忠,不惜牺牲自己的生命。但是他为人放恣犯法,经常得到有关官员的宽免。后来司隶校尉刘毅弹劾他,应该用重刑处罚他,武帝因为往日的深厚的情谊,仅仅免了他的官职而?#36873;?#19981;久以后,(他)官复原职。等到齐王司马攸出任外地官职之后,羊琇因为直言进谏触怒了皇帝,被贬为太仆。羊琇失宠后愤怒怨恨,于是发病,因为病情严重请求退休。(后来他)被任命为特进,加?#35855;?#39569;常侍,回到家(后),(不久)去世。皇帝亲?#20013;?#35791;书说:“羊琇和我有先皇后的亲戚关?#25285;?#26377;少年时代的情谊,官职经历了朝廷内外,忠诚显著,不?#20197;?#36893;,我非常悲伤。追赠(他)为辅国大将军、开府仪同三司,赏赐东园秘器,朝服一袭,钱三十万,?#21450;?#21305;。?#20445;?#32650;琇)谥号是威。

热门文章
斯诺克直播在线观看